Miljøudvalget

Danske Anlægsgartnere nedsatte i starten af  år 2000 et miljøudvalg, hvis formål er at arbejde med emner indenfor miljøområdet til gavn for medlemmerne. Udvalget er bl.a. med til at sætte skub i opstart af projekter herunder undersøgelser og forskning, som kan være med til at fremme arbejdsmiløet hos medlemmerne. Udvalget er også med til at planlægge kurser/temadage indenfor miljøledelse.

Medlemmerne orienteres løbende om relevante emner og erfaringer indenfor miljøområdet - f.eks. om APV, kommunikation og tunge løft, og kan få rådgivning via sekretariatets miljøkonsulent Bente Mortensen.

Formanden er medlem af hovedbestyrelsen og medlemmerne består af repræsentanter fra en række medlemsvirksomheder, der fokuserer på miljøområdet.

Miljøpolitik:
Danske Anlægsgartneres medlemmer anvender miljømæssigt forsvarlige processer og produkter.

Foreningens miljøledelsessystem bruges i de overordnede miljøprocesser i virksomhederne og via arbejdspladsbrugsanvisningerne findes de mindst miljøbelastende produkter.

Medlemmerne arbejder for det bedst mulige arbejdsmiljø i virksomhederne. I forbindelse med revideringen af APV'en (ArbejdsPladsVurdering) og beskrivelser af virksomhedernes sikkerhed og sundhedsarbejde i konkrete arbejdsopgaver mindskes fysiske og psykiske belastninger i arbejdet. Tunge løft og EGA (Ensidigt Gentaget Arbejde) minimeres ved udnyttelse af tekniske hjælpemidler og jobrotation.

Danske Anlægsgartnere kommunikerer og samarbejder internt og eksternt om miljøspørgsmål og miljømål. Medlemmerne deltager fortløbende i kortlægning af de generelle arbejdsmiljøproblemer indenfor anlægsgartnerområdet sammen med BAR Jord til Bord (Branchearbejdsmiljøråd) og eksterne samarbejdspartnere.

Danske Anlægsgartnere vil arbejde for en fortsat forskning og udvikling indenfor miljøområdet. Det bliver stadigt vigtigere med flere alternativer til de kemiske bekæmpelsesmidler og fortsat udvikling af bedre tekniske hjælpemidler.

 

Udvalgets medlemmer er:

Marianne Larsen (formand), mail: marianne@thskovlarsen.dk

Anders Matthiessen, mail: am@matthiessen.dk

Per Malmos, mail: per@malmos.as

Sekr.: Kim Tang mail. kt@dag.dk

 
Danske Anlægsgartnere   -   Sankt Knuds Vej 25   -   1903 Frederiksberg C   -   (+45) 33 860 860   -   info@dag.dk   -   Medlemslogin