Erhvervspolitisk udvalg

Erhvervspolitisk udvalg beskæftiger sig med erhvervspolitiske emner af betydning for anlægsgartnererhvervet.

I løbet af de sidste 10-15 år har udvalget især beskæftiget sig med offentlig udlicitering af drifts- og vedligeholdelsesopgaver, som udvalget har tilskyndet medlemmerne til at udføre i stor og lille målestok.

Ens konkurrencevilkår er ligeledes et emne, som udvalget har brugt megen tid på. Især reglerne om "jorddeponering", som praktiseres meget forskelligt i hele landet, er et problem, som erhvervspolitisk udvalg søger at rode bod på.

Udvalget søger gennem sit arbejde at påvirke politiske beslutningsetagere på alle niveauer i samfundet, således at Danske Anlægsgartnere får et ens og fair grundlag at udøve virksomhed på.

Medlem af udvalget er :


Henrik Hoffmann, Mail: henrik@h-hoffmann.dk

Michael Petersen (sekretær) Mail: mp@dag.dk

 
Danske Anlægsgartnere   -   Sankt Knuds Vej 25   -   1903 Frederiksberg C   -   (+45) 33 860 860   -   info@dag.dk   -   Medlemslogin