Erhvervsfagligt udvalg

Danske Anlægsgartneres Erhvervsfaglige udvalg beskæftiger sig med alle emner af faglig interesse for foreningen.

Udvalget udgiver via Forlaget Grønt Miljø en række publikationer som forberedes og diskuteres i udvalget. Foreningens Ankenævn hører under udvalget og såvel ankenævnets politik som de enkelte sager er en del af udvalgets løbende arbejdsområde.

 

Medlem af udvalget er:


Søren Sømod (formand), mail: soren@sorensomod.dk

Leon Askov, mail: lager@leon-askov.dk

Sonny Giersing, mail: info@faunus-anleg.dk

Sekr.: Kim Tang mail: kt@dag.dk

 
Danske Anlægsgartnere   -   Sankt Knuds Vej 25   -   1903 Frederiksberg C   -   (+45) 33 860 860   -   info@dag.dk   -   Medlemslogin