dag-logo-rgb-209.jpg ... har mange ekspertise- og interesseområder og er en aktiv partner på en lang række områder.

Bl.a. er Danske Anlægsgartnere:

Brancheforening
Her kan du få råd og vejledning om eksempelvis:

•   faglige og håndværksmæssige emner  herunder udvikling af    redskaber til brug i den daglige drift
• markedsføring
• konfliktløsning i forhold til kunder
• virksomhedsledelse
• byggejura
• arbejdsmiljø

Arbejdsgiverforening
• Danske Anlægsgartnere forhandler overenskomst for anlægsgartnere,    golfbaner og indendørs beplantningsfirmaer. Sekretariatet yder rådgivning i ansættelsesspørgsmål herunder lovgivningen på området.
• Danske Anlægsgartnere yder bistand i sager rejst af overenskomstparten Fagligt Fælles Forbund, 3F
• Danske Anlægsgartnere deltager i udvikling af såvel fagets arbejdsmarkeds- som erhvervsuddannelserne

Håndværkerforening
• Anlægsgartnervirksomheder med overenskomst i Danske Anlægsgartnere er samtidig medlem af en lokal kreds. Kredsmedlemskab giver adgang til dannelse af netværk, hvilket en stor del af medlemmerne anser som det vigtigste ved foreningen.

Ring for yderligere information om de forskellige typer af medlemsskaber på tlf. 33 860 860.

 
Danske Anlægsgartnere   -   Sankt Knuds Vej 25   -   1903 Frederiksberg C   -   (+45) 33 860 860   -   info@dag.dk   -   Medlemslogin