De forskellige typer af medlemsskaber


Det er i en vis udstrækning muligt at sammensætte sit medlemskab efter behov.

De fleste virksomheder er medlem af Anlægsgartnergruppen, d.v.s. håndværkerforening, arbejdsgiverforening og brancheforening.

Nogle få er udelukkende branchemedlemmer, fordi de har overenskomst via anden arbejdsgiverforening. De er medlem af Drifts- og entreprenørgruppen.

En gruppe af medlemsvirksomheder, Specialisterne, er kun omfattet af arbejdsgivermedlemskab. Det gælder fortrinsvis golfbaner.

Danske Anlægsgartnere har to sektioner, som interesserede medlemsvirksomheder kan tilmelde sig. Det drejer sig om Den Grønne Driftsektion, der beskæftiger sig med interessevaretagelse i spørgsmål omkring drift af grønne anlæg, udlicitering m.v. Den anden sektion er Sektion for taggartnere, der er en sektion for medlemsvirksomheder, der beskæftiger sig med anlæg og pleje af grønne tage.

Danske Anlægsgartnere er selv medlem af DA og Håndværksrådet. Danske Anlægsgartnere har desuden aftaler med forlaget Grønt Miljø, ProVerte,Brancheforeningen for Indendørs Beplantningsfirmaer (BIB) og De Grønne Kloakentreprenører (DGK).

(Revideret juni 2010)

 
Danske Anlægsgartnere   -   Sankt Knuds Vej 25   -   1903 Frederiksberg C   -   (+45) 33 860 860   -   info@dag.dk   -   Medlemslogin