dag-logo-rgb-209.jpg ... tilbyder en lang række fordele til sine medlemmer, hvad enten du har en stor eller en lille virksomhed.Vi bliver ofte spurgt, hvad får JEG ud af at være medlem. Svaret er, at du kan få både kontante fordele her og nu på den "korte bane", og du kan få noget på den "lange bane":

På den "korte bane":

Medlemsskab af arbejdsgiver- og brancheorganisation med bl.a.:
Juridisk hotline i grønne spørgsmål, arbejdsmarkedsjura og byggejura.

Opdateret juridisk information om de forhold, som vedrører drift af en anlægsgartnervirksomhed.

35-40 % rabatter få dine indkøb via vores egen indkøbsportal. Vi vil påstå, at hvis du er en mindre virksomhed og bruger disse ordninger kan du tjene kontingentet + det dobbelte til dig selv!

Fri brug af foreningens logo og markedsføring på nettet og adgang til grafisk linje med bl.a. streamere til dine biler.

Du bliver omfattet af ankenævn og garantiordning, som er ekstra sikkerhed for dine kunder, så de vælger dig. Læs mere om ankenævn og garantiordning. Du bliver medlem af Dansk Arbejdsgiverforening. Det giver større sikkerhed i tilfælde af storkonflikt, samt mulighed for økonomisk støtte.

Medlemskab af Håndværksrådet, som har en lang række tilbud til små og mellemstore virksomheder.

Nyhedsbrev 15 - 20 gange om måneden, som opdaterer dig på relevante nyheder i faget og branchen.

Gratis abonnement til dig og dine medarbejdere på fagbladet "Grønt Miljø".

Adgang til special "klubber" i foreningen vedr. f.eks. "grøn drift og pleje, "vand og kloak" og "taggartneri".

Adgang til faglige og kollegiale arrangementer i din lokale kreds, sammen med dine kolleger.

Tilbud om kurser og efteruddannelse for selvstændige.

2 dages gratis introduktionskursus i København med overnatning og orientering om alle medlemstilbud i foreningen.

Gratis adgang på udstillingen "Have- og Landskab".

1 eksemplar af "Normer for anlægsgartneri" samt andre relevante fagbøger.

Medlemsrabat på alle foreningens bøger og publikationer.

På den "lange bane":
Det er vigtigt, at faget bevarer sin selvstændighed. I andre lande har vi set, hvorledes den grønne faglighed opsluges af andre områder. Derfor gør Danske Anlægsgartnere meget for, at vore medlemmer bliver hørt i bl.a. det politiske system. Vi bliver spurgt, når der f.eks. skal indføres nye normer og standarder, når uddannelserne skal ændres, når regler og love om udenlandsk arbejdskraft skal ændres, når der indføres regler om affaldshåndtering og jorddeponering, når der indføres nøgletal i byggeriet osv.

Vi sikrer, at der arbejdes løbende og målbevidst med at uddanne nye i faget, således at du har tilgang af kvalificerede medarbejdere.

Formålet med denne indsats er at sikre, at landets anlægsgartnere har de bedst mulige vilkår at drive deres virksomhed. Det er der, vi forsøger at gøre en forskel!

Dette arbejde kræver DIN opbakning.

Hvordan bliver jeg medlem?
Skriv navn, adresse og telefonnr. til info@dag.dk og kald mailen "Medlem?", så kontakter vi dig helt uforbindende.

 
Danske Anlægsgartnere   -   Sankt Knuds Vej 25   -   1903 Frederiksberg C   -   (+45) 33 860 860   -   info@dag.dk   -   Medlemslogin