Klagevejledning


Indgivelse af en klage skal ske med et dertil indrettet klageskema til:

Håndværkets Ankenævn, Islands Brygge 26, 2300 København S, tlf. 70202537, telefontid: kl. 13-15, e-mail: info@hvanke.dk.

Klageskemaet findes på hjemmesiden www.hvanke.dk.

Ankenævnet er godkendt af ministeren for familie- og forbrugeranliggender.

Nævnet er stiftet af Håndværksrådet, Forbrugerrådet, Parcelhusejernes Landsforening. Håndværksrådet har stiftet nævnet på vegne af Danske Anlægsgartnere, Danske Maler-mestre, Danske Snedker- og Tømrermestre, DS Håndværk & Industri og Kristelig Ar-bejdsgiverforening.

 

 

 
Danske Anlægsgartnere   -   Sankt Knuds Vej 25   -   1903 Frederiksberg C   -   (+45) 33 860 860   -   info@dag.dk   -   Medlemslogin